STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64296 18011545/HSCBA-HN 180001871/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH GIƯỜNG, GHẾ Y TẾ VÀ XE ĐẨY BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

64297 18000712/HSCBSX-LA 180000005/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN META BIOMED VINA Vật liệu trám bít ống tủy

Còn hiệu lực

64298 18011605/HSCBA-HN 180001829/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Bàn mổ

Còn hiệu lực

64299 18011786/HSCBMB-HN 180000262/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT Á

Còn hiệu lực

64300 18011623/HSCBA-HN 180001831/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý Đai nẹp hỗ trợ chức năng OSIS

Còn hiệu lực