STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64496 18009110/HSCBA-HCM 180000248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ GIỮ/DẪN

Còn hiệu lực

64497 18009111/HSCBA-HCM 180000249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ NONG

Còn hiệu lực

64498 18009112/HSCBA-HCM 180000250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP THÁO LẮP CLIP MẠCH MÁU

Còn hiệu lực

64499 18009113/HSCBA-HCM 180000251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ MÓC CHỈ

Còn hiệu lực

64500 18009114/HSCBA-HCM 180000252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ THƯỚC ĐO

Còn hiệu lực