STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64551 18009096/HSCBA-HCM 180000215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Dụng cụ định vị bệnh nhân

Còn hiệu lực

64552 17008243/HSCBA-HCM 180000216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm nhóm máu

Còn hiệu lực

64553 18009126/HSCBA-HCM 180000217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Máy đo huyết áp dạng thủy ngân

Còn hiệu lực

64554 18009124/HSCBA-HCM 180000218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Ống nghe y tế

Còn hiệu lực

64555 18009125/HSCBA-HCM 180000219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Máy đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực