STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64561 18011429/HSCBA-HN 180001654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

64562 18011434/HSCBA-HN 180001655/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thiết bị thử thị lực

Còn hiệu lực

64563 18011764/HSCBMB-HN 180000239/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC MINH

Còn hiệu lực

64564 18011433/HSCBA-HN 180001658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

64565 18011432/HSCBA-HN 180001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Linh kiện phụ kiện TBYT (Linh kiện phụ kiện vật tư tiêu hao cho máy ly tâm tế bào, Linh kiện phụ kiện vật tư tiêu hao cho máy xử lý mô tế bào)

Còn hiệu lực