STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64596 17008799/HSCBMB-HCM 170000579/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KỲ ANH

Còn hiệu lực

64597 17008800/HSCBMB-HCM 170000578/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI KHOA

Còn hiệu lực

64598 17008801/HSCBMB-HCM 170000577/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHANA

Còn hiệu lực

64599 17000503/HSCBMB-ĐL 170000005/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

64600 17011436/HSCBMB-HN 170001198/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực