STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64626 18009030/HSCBA-HCM 180000152/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Vật chứa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

64627 18009039/HSCBA-HCM 180000153/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ bấm y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

64628 18009041/HSCBA-HCM 180000154/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ nâng y tế

Còn hiệu lực

64629 18009019/HSCBA-HCM 180000155/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Thiết bị xử lý hình ảnh nội soi IMAGE 1 và IMAGE 1S

Còn hiệu lực

64630 18009805/HSCBA-HN 180000159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ phẫu tích nhãn khoa

Còn hiệu lực