STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64636 17008726/HSCBA-HCM 180000070/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

64637 18008956/HSCBA-HCM 180000071/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG HỌ DÂY NỐI TRUYỀN DỊCH

Còn hiệu lực

64638 17008946/HSCBA-HCM 180000073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Máy ép áp suất đa năng và các phụ kiện, vật liệu

Còn hiệu lực

64639 18008954/HSCBA-HCM 180000074/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

64640 18008958/HSCBA-HCM 180000075/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Bộ xử lý hình ảnh nội soi

Còn hiệu lực