STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64661 18000002/HSCBA-KG 180000002/PCBA-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN TMT KIÊN GIANG KHÓA CHẠC BA

Còn hiệu lực

64662 18010602/HSCBA-HCM 180001639/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Máy mát xa nhỏ hiệu Thumper Mini Pro

Còn hiệu lực

64663 18010620/HSCBA-HCM 180001641/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch

Còn hiệu lực

64664 18010627/HSCBA-HCM 180001642/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN NOZOIL

Còn hiệu lực

64665 18010642/HSCBA-HCM 180001652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MI VI TI Nội thất bệnh viện

Còn hiệu lực