STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64666 18010643/HSCBA-HCM 180001653/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Bộ dây hút đàm kín số

Còn hiệu lực

64667 18010644/HSCBA-HCM 180001654/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống thông tiểu (Nelaton) số

Còn hiệu lực

64668 18010645/HSCBA-HCM 180001655/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Túi dập mẫu

Còn hiệu lực

64669 18010649/HSCBA-HCM 180001656/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM NHA HỆ THỐNG KỀM DÙNG TRONG CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

64670 18010651/HSCBA-HCM 180001657/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Lưu lượng kế dùng cho máy hút dịch

Còn hiệu lực