STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65076 17000708/HSCBSX-LA 170000008/PCBSX-LA

XÍ NGHIỆP QUE HÀN ĐIỆN KHÁNH HỘI Oxy dạng khí

Còn hiệu lực

65077 17009153/HSCBA-HN 170002475/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ tủ đựng thuốc/dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

65078 17011418/HSCBMB-HN 170001170/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHI SƠN

Còn hiệu lực

65079 17009249/HSCBA-HN 170002477/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đèn mổ treo trần Dialux và phụ kiện đồng bộ đi kèm

Còn hiệu lực

65080 17009178/HSCBA-HN 170002478/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ Panh nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực