STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65126 18010367/HSCBA-HCM 180001394/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất sử dụng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

65127 18010374/HSCBA-HCM 180001395/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT GEL LÀM MÒN MEN RĂNG TRƯỚC KHI TRÁM RĂNG.

Còn hiệu lực

65128 18010377/HSCBA-HCM 180001396/PCBA-HCM

RENEW CONFIDENCE Buồng đệm hen suyễn Space Chamber Plus

Còn hiệu lực

65129 18010378/HSCBA-HCM 180001397/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Hóa chất sử dụng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

65130 18010379/HSCBA-HCM 180001398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Que thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực