STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65131 18010380/HSCBA-HCM 180001399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Máy trám răng

Còn hiệu lực

65132 18010381/HSCBA-HCM 180001400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA Sinh hiển vi khám mắt ( đèn khe khám mắt)

Còn hiệu lực

65133 18009007/HSCBMB-HCM 180000157/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT

Còn hiệu lực

65134 18000007/HSCBA-VP 180000002/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Máy phun sương khử khuẩn

Còn hiệu lực

65135 18010347/HSCBA-HCM 180001386/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Bộ khuôn trám xoang II

Còn hiệu lực