STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65136 18010363/HSCBA-HCM 180001387/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Vớ y khoa medi các loại

Còn hiệu lực

65137 18010364/HSCBA-HCM 180001388/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Đai nẹp chỉnh hình medi các loại (không cấy ghép)

Còn hiệu lực

65138 18010365/HSCBA-HCM 180001389/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Đèn cho phòng mổ

Còn hiệu lực

65139 18010371/HSCBA-HCM 180001390/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

65140 18010373/HSCBA-HCM 180001391/PCBA-HCM

RENEW CONFIDENCE RC-Cornet

Còn hiệu lực