STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65171 18010327/HSCBA-HCM 180001348/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC Qủa cầu phản quang

Còn hiệu lực

65172 18010332/HSCBA-HCM 180001349/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ghế lấy máu/ Blood Donor Chair

Còn hiệu lực

65173 18010333/HSCBA-HCM 180001350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Bàn Khám bệnh/ Manual examination couch

Còn hiệu lực

65174 18010334/HSCBA-HCM 180001351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Bàn Khám bệnh/ Electric Examination couch

Còn hiệu lực

65175 18010335/HSCBA-HCM 180001352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ghế thân nhân/ Accompany Chair

Còn hiệu lực