STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65181 18011127/HSCBA-HN 180001324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LUKOR Ghế truyền dịch

Còn hiệu lực

65182 18011713/HSCBMB-HN 180000193/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA

Còn hiệu lực

65183 18000005/HSCBMB-TTH 180000002/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ NAM SÔNG HƯƠNG

Còn hiệu lực

65184 18001309/HSCBMB-HP 180000001/PCBMB-HP

VY THIẾT BỊ Y TẾ

Còn hiệu lực

65185 18000070/HSCBA-BN 180000023/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Dung dịch vệ sinh mũi SEAWA

Còn hiệu lực