STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65651 20000909/HSCBA-LA 200000032/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MTV WOOSUNG VIỆT NAM Giường y tế tự động

Còn hiệu lực

65652 20000013/HSCBMB-VP 200000001/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM

Còn hiệu lực

65653 20015224/HSCBA-HN 200000690/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Nước muối sinh lý Natri clorid 0.9%

Còn hiệu lực

65654 20015225/HSCBA-HN 200000691/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Dung dịch vệ sinh mũi DOLPHIN

Còn hiệu lực

65655 20015211/HSCBA-HN 200000692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực