STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65656 20015288/HSCBA-HN 200000693/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DSC Khẩu trang y tế Zenshine

Còn hiệu lực

65657 20015310/HSCBA-HN 200000694/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế 03 lớp

Còn hiệu lực

65658 20015314/HSCBA-HN 200000695/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISOPHARCO NƯỚC SÚC MIỆNG SUPERCLEAN

Còn hiệu lực

65659 20015313/HSCBA-HN 200000696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Nước súc miệng ABIRINSE

Còn hiệu lực

65660 20015319/HSCBA-HN 200000697/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Vòng tay bệnh nhân (Vòng đeo tay cho bênh nhân/ vòng định danh)

Còn hiệu lực