STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65661 20015311/HSCBA-HN 200000698/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GINIC NƯỚC SÚC MIỆNG GINPRO

Còn hiệu lực

65662 20015318/HSCBA-HN 200000699/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHABATRA Dung dịch PHACUGOR Ag+

Còn hiệu lực

65663 20015316/HSCBA-HN 200000700/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH Xịt vệ sinh mũi bạc Nano Spay baby

Còn hiệu lực

65664 20015087/HSCBA-HN 200000701/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Xe đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

65665 20015301/HSCBA-HN 200000702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Miếng dính bảo vệ mắt GLASVIS

Còn hiệu lực