STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65666 20012457/HSCBMB-HN 200000122/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA

Còn hiệu lực

65667 20012458/HSCBMB-HN 200000123/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC NHÃN KHOA HÀ NỘI

Còn hiệu lực

65668 20015324/HSCBA-HN 200000703/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế 04 lớp

Còn hiệu lực

65669 20012405/HSCBMB-HN 200000124/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAC

Còn hiệu lực

65670 20015328/HSCBA-HN 200000705/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Băng bó bột sợi thủy tinh

Còn hiệu lực