STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65671 20015067/HSCBA-HN 200000706/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

65672 20015289/HSCBA-HN 200000707/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DUY CƯỜNG Đệm hơi y tế ( gồm đệm và bơm)

Còn hiệu lực

65673 20015322/HSCBA-HN 200000708/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ BỘ TRANG PHỤC BẢO HỘ PHÚ QUÝ

Còn hiệu lực

65674 20006502/HSCBSX-HN 200000061/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT VIỆT NAM khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp

Còn hiệu lực

65675 20006501/HSCBSX-HN 200000063/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực