STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65696 20001371/HSCBA-BD 200000036/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE KHẨU TRANG Y TẾ DR FACE

Còn hiệu lực

65697 20001372/HSCBA-BD 200000037/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE DECARTRIC MỜ SẸO

Còn hiệu lực

65698 19000468/HSHNPL-BYT 20000049/BYT-CCHNPL

LÊ HẢI NAM

Còn hiệu lực

65699 19000432/HSHNPL-BYT 20000048/BYT-CCHNPL

BÙI VĂN DŨNG

Còn hiệu lực

65700 19000339/HSHNPL-BYT 20000047/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN THÃ

Còn hiệu lực