STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65701 20009518/HSCBMB-HCM 200000077/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE

Còn hiệu lực

65702 20009523/HSCBMB-HCM 200000076/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EDOCTOR

Còn hiệu lực

65703 20009522/HSCBMB-HCM 200000075/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

65704 20013809/HSCBA-HCM 200000345/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 1. Kẹp gắp nha khoa. 2. Thám trâm nha khoa. 3. Cán gương nha khoa

Còn hiệu lực

65705 20013916/HSCBA-HCM 200000473/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOKYO OPTICAL VIỆT NAM Tròng kính điều chỉnh khúc xạ NULUX

Còn hiệu lực