STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66091 20015135/HSCBA-HN 200000545/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

66092 20015168/HSCBA-HN 200000546/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tai, thanh quản, mũi xoang

Còn hiệu lực

66093 20015140/HSCBA-HN 200000547/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE Cốc Nguyệt San

Còn hiệu lực

66094 20015128/HSCBA-HN 200000548/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Banh tổ chức

Còn hiệu lực

66095 20015129/HSCBA-HN 200000549/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Lưỡi banh vén tổ chức

Còn hiệu lực