STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66791 19009453/HSCBMB-HCM 200000021/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

Còn hiệu lực

66792 19013446/HSCBA-HCM 200000035/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng cá nhân bán thấm, tiệt trùng

Còn hiệu lực

66793 19013452/HSCBA-HCM 200000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn mổ đa năng và khung kéo nắn chi (TS SERIES)

Còn hiệu lực

66794 19013451/HSCBA-HCM 200000039/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Ghế tựa y tế đa năng và linh kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

66795 19009454/HSCBMB-HCM 200000022/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM NHANH MEDLAB

Còn hiệu lực