STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66911 18011560/HSCBMB-HN 180000064/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG

Còn hiệu lực

66912 18000216/HSCBA-TH 180000005/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Đèn mổ treo trần và phụ kiện

Còn hiệu lực

66913 18009210/HSCBA-HCM 180000513/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ HYPER DYNAMIC VIỆT NAM Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động

Còn hiệu lực

66914 18009426/HSCBA-HCM 180000514/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH CÁC LOẠI TẤM TRẢI, TẤM LÓT, TÚI, TẠP DỀ, HỘP

Còn hiệu lực

66915 18009427/HSCBA-HCM 180000515/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH CÁC LOẠI DÂY GARO, VÒNG ĐEO TAY

Còn hiệu lực