STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
67086 18009311/HSCBA-HCM 180000430/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm hóa chất xét nghiệm (Cụm hóa chất cơ bản)

Còn hiệu lực

67087 18009342/HSCBA-HCM 180000431/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

Còn hiệu lực

67088 18008872/HSCBMB-HCM 180000042/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIECARE

Còn hiệu lực

67089 18009366/HSCBA-HCM 180000433/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Chai xịt nóng

Còn hiệu lực

67090 18009368/HSCBA-HCM 180000434/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Chai hít mũi

Còn hiệu lực