STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73776 18010529/HSCBA-HCM 180001542/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM LÊ GĂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

73777 18009020/HSCBMB-HCM 180000176/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG

Còn hiệu lực

73778 18010534/HSCBA-HCM 180001544/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ ĐÈN ĐỌC PHIM X QUANG CÔNG NGHỆ LED

Còn hiệu lực

73779 18009021/HSCBMB-HCM 180000177/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂN THỊNH

Còn hiệu lực

73780 18010535/HSCBA-HCM 180001545/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ XE LĂN DÙNG CHO PHÒNG MRI

Còn hiệu lực