STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73841 18010517/HSCBA-HCM 180001536/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Tủ đầu giường các loại

Còn hiệu lực

73842 18010521/HSCBA-HCM 180001537/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

73843 18010306/HSCBA-HCM 180001538/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG TIẾN Máy Sequencing NGS BES 4000 ( CapitalBioTM BioelectronSeq 4000 Sequencer )

Còn hiệu lực

73844 18009016/HSCBMB-HCM 180000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT V.T

Còn hiệu lực

73845 18010524/HSCBA-HCM 180001540/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Dung dịch pha loãng hồng cầu và dung dịch rửa dùng cho máy miễn dịch hồng cầu

Còn hiệu lực