STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
76991 17000203/HSCBA-ĐL 170000002/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GĂNG TAY CAO SU KHÁM BỆNH CÓ BỘT

Còn hiệu lực

76992 17000204/HSCBA-ĐL 170000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Băng keo lụa

Còn hiệu lực

76993 17008703/HSCBMB-HCM 170000557/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÔNG SEN

Còn hiệu lực

76994 17008777/HSCBMB-HCM 170000556/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC

Còn hiệu lực

76995 17008771/HSCBMB-HCM 170000555/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực