STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
77001 17008483/HSCBA-HCM 170002590/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ KẸP MẠCH MÁU, KẸP PHẪU TÍCH

Còn hiệu lực

77002 17008478/HSCBA-HCM 170002591/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ NHÍP CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

77003 17008451/HSCBA-HCM 170002592/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ NHÍP CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

77004 17008474/HSCBA-HCM 170002593/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ KÉO CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

77005 17008401/HSCBA-HCM 170002595/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TM ĐẠI PHÚ QUÝ Găng tay y tế

Còn hiệu lực