STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
77006 17008472/HSCBA-HCM 170002596/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Máy phá tế bào bằng siêu âm

Còn hiệu lực

77007 170000001/HSCBMB-ĐL 170000001/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

77008 17008773/HSCBMB-HCM 170000553/PCBMB-HCM

CÔNG TY CP SX-TM VÀ DỊCH VỤ HOÀN CHÂU

Còn hiệu lực

77009 17009292/HSCBA-HN 170002550/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO KHOAN PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

77010 17009291/HSCBA-HN 170002551/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO ĐÈN KHÁM TAI MŨI HỌNG ( treo trán )

Còn hiệu lực