STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
77576 17008876/HSCBA-HN 170002219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Đèn mổ Emaled và phụ kiện.

Còn hiệu lực

77577 17008901/HSCBA-HN 170002222/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

77578 17011364/HSCBMB-HN 170001132/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA HỒNG RỰC RỠ

Còn hiệu lực

77579 17008875/HSCBA-HN 170002223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Đèn khám bệnh hoặc tiểu phẫu công nghệ Led và phụ kiện.

Còn hiệu lực

77580 17011363/HSCBMB-HN 170001133/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ HOA HƯỚNG DƯƠNG

Còn hiệu lực