STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
78936 17011290/HSCBMB-HN 170001050/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀN ĐỨC

Còn hiệu lực

78937 17008447/HSCBA-HN 170001733/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Dụng cụ phẫu thuật RHM

Còn hiệu lực

78938 17008386/HSCBA-HN 170001734/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

78939 17011285/HSCBMB-HN 170001051/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH

Còn hiệu lực

78940 17008444/HSCBA-HN 170001735/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Đèn mổ

Còn hiệu lực