STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
78941 17008444/HSCBA-HN 170001735/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Đèn mổ

Còn hiệu lực

78942 17008397/HSCBA-HN 170001736/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

78943 17007527/HSCBA-HN 170001737/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Kính hiển vi phẫu thuật mắt kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

78944 17008446/HSCBA-HN 170001738/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH Lam kính (các loại)

Còn hiệu lực

78945 17008448/HSCBA-HN 170001739/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH Canuyn Mayo

Còn hiệu lực