STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79556 17007681/HSCBA-HN 170000941/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MAC VIỆT NAM Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

79557 17006652/HSCBA-HCM 170000958/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Băng bột bó

Còn hiệu lực

79558 17006653/HSCBA-HCM 170000959/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bóng đèn hồng ngoại

Còn hiệu lực

79559 17006668/HSCBA-HCM 170000954/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Túi chườm lạnh

Còn hiệu lực

79560 17006655/HSCBA-HCM 170000960/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Cốc đựng mẫu Hitachi

Còn hiệu lực