STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80736 17008563/HSCBMB-HCM 170000386/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HMT

Còn hiệu lực

80737 17008588/HSCBMB-HCM 170000385/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VN

Còn hiệu lực

80738 17008585/HSCBMB-HCM 170000384/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT

Còn hiệu lực

80739 17008590/HSCBMB-HCM 170000383/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SUNMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80740 17000004/HSCBA-NA 170000002/PCBA-NA

CÔNG TY CP ĐT TMDV THÁI THƯỢNG HOÀNG Máy cấy bán tự động

Còn hiệu lực