STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80746 17007416/HSCBA-HN 170000907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MỸ THÀNH Hóa chất dùng cho máy huyết học

Còn hiệu lực

80747 17011037/HSCBMB-HN 170000858/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80748 17007350/HSCBA-HN 170000909/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUANG MINH Cáng cứu thương

Còn hiệu lực

80749 17011049/HSCBMB-HN 170000859/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80750 17011046/HSCBMB-HN 170000860/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG DUY THỊNH

Còn hiệu lực