STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80751 17007349/HSCBA-HN 170000910/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẮNG VIỆT Hóa chất dùng cho máy huyết học

Còn hiệu lực

80752 17007510/HSCBA-HN 170000911/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Hệ thống máy định nhóm máu tự động hoàn toàn

Còn hiệu lực

80753 17007366/HSCBA-HN 170000912/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Mô hình máy sốc tim ngoài tự động (sử dụng để đào tạo, hướng dẫn sử dụng)

Còn hiệu lực

80754 17007356/HSCBA-HN 170000924/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Ghế tập đa năng dùng trong trị liệu PHCN

Còn hiệu lực

80755 17007354/HSCBA-HN 170000925/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẮNG VIỆT Hóa chất dùng cho máy huyết học

Còn hiệu lực