STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80866 17006560/HSCBA-HCM 170000911/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Ống nghe y khoa và Máy đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

80867 17008535/HSCBMB-HCM 170000366/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS

Còn hiệu lực

80868 17008558/HSCBMB-HCM 170000367/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y

Còn hiệu lực

80869 17008560/HSCBMB-HCM 170000368/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỒ DƯƠNG

Còn hiệu lực

80870 17008578/HSCBMB-HCM 170000369/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực