STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80876 17006516/HSCBA-HCM 170000828/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NHA BẢO Băng keo lụa

Còn hiệu lực

80877 17006518/HSCBA-HCM 170000829/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NHA BẢO Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

80878 17006531/HSCBA-HCM 170000830/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NHA BẢO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

80879 17006526/HSCBA-HCM 170000831/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Cân Sức Khỏe

Còn hiệu lực

80880 17006519/HSCBA-HCM 170000832/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo lụa

Còn hiệu lực