STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80896 17006550/HSCBA-HCM 170000855/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN GƯỜNG BỆNH

Còn hiệu lực

80897 17006553/HSCBA-HCM 170000856/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Máy quét phim DIGIREX PSP

Còn hiệu lực

80898 17006552/HSCBA-HCM 170000857/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai lưng cột sống

Còn hiệu lực

80899 170006001/HSCBA-HCM 170000858/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA Sinh hiển vi khám mắt ( đèn khe khám mắt)

Còn hiệu lực

80900 170005628/HSCBA-HCM 170000859/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG Khẩu trang Y tế các loại

Còn hiệu lực