STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80916 17000301/HSCBA-CT 170000003/PCBA-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SỨC KHỎE VIỆT QUE THỬ THAI ( Thử nồng độ HCG bằng nước tiểu )

Còn hiệu lực

80917 170000001/HSCBMB-HNa 170000001/PCBMB-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN

Còn hiệu lực

80918 17000404/HSCBMB-PT 170000003/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ KHOA HỌC HAMECO

Còn hiệu lực

80919 17007399/HSCBA-HN 170000800/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

80920 170010008/HSCBMB-HN 170000838/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN LƯƠNG

Còn hiệu lực