STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80946 17007426/HSCBA-HN 170000830/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ định vị, cố định bệnh nhân & tạo đường phẫu thuật dùng nhiều lần của Asanus

Còn hiệu lực

80947 17007423/HSCBA-HN 170000831/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ phẫu thuật dẫn hướng kim, kìm mang kim & kim

Còn hiệu lực

80948 17007424/HSCBA-HN 170000832/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dung cụ phục vụ khám bệnh dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

80949 17007420/HSCBA-HN 170000833/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ phẫu thuật ghim da & mô mềm dùng nhiều lần của Asanus

Còn hiệu lực

80950 17007419/HSCBA-HN 170000834/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ kẹp forcep có mấu, không mấu, có khóa, không khóa dùng phẫu thuật nhiều lần

Còn hiệu lực