STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80951 17007414/HSCBA-HN 170000835/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần thuộc họ kìm gặm xương, kìm lấy đĩa đệm

Còn hiệu lực

80952 17007413/HSCBA-HN 170000836/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần thuộc họ kéo

Còn hiệu lực

80953 17007418/HSCBA-HN 170000837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ bóc tách mô mềm, tổ chức dung phẫu thuật nhiều lần

Còn hiệu lực

80954 17007412/HSCBA-HN 170000838/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ dẫn hướng khoan & khoan phẫu thuật, dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

80955 17007332/HSCBA-HN 170000839/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường bệnh nhân quay tay, hai chức năng kèm bàn ăn, đệm và cọc truyền, dòng Fowler

Còn hiệu lực