STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80986 17006442/HSCBA-HCM 170000748/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Túi hơi dùng cho máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

80987 170001904/HSCBSX-HCM 170000031/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT NAM Bộ Ống Dây lọc máu

Còn hiệu lực

80988 17000002/HSCBSX-NĐ 170000001/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Gạc y tế

Còn hiệu lực

80989 17008522/HSCBMB-HCM 170000333/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

Còn hiệu lực

80990 17008517/HSCBMB-HCM 170000332/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT

Còn hiệu lực