STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81206 170007807/HSCBMB-HCM 170000279/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH

Còn hiệu lực

81207 170007806/HSCBMB-HCM 170000278/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH LARISSA PHARMA

Còn hiệu lực

81208 170007804/HSCBMB-HCM 170000277/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT

Còn hiệu lực

81209 170007605/HSCBMB-HCM 170000275/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SONG THIÊN

Còn hiệu lực

81210 170007810/HSCBMB-HCM 170000274/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT - THIẾT BỊ Y TẾ AN QUỐC

Còn hiệu lực