STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81211 170007802/HSCBMB-HCM 170000273/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG

Còn hiệu lực

81212 170007801/HSCBMB-HCM 170000272/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ TÂM TRÍ

Còn hiệu lực

81213 170006510/HSCBMB-HCM 170000271/PCBMB-HCM

CONG TY TNHH THIET BI Y TE DO GIA

Còn hiệu lực

81214 170007703/HSCBMB-HCM 170000270/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT

Còn hiệu lực

81215 170007702/HSCBMB-HCM 170000268/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH

Còn hiệu lực