STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81216 170007701/HSCBMB-HCM 170000267/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI

Còn hiệu lực

81217 170007507/HSCBMB-HCM 170000266/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT

Còn hiệu lực

81218 170007603/HSCBMB-HCM 170000264/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MINH CHÂU

Còn hiệu lực

81219 170007005/HSCBMB-HCM 170000263/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN

Còn hiệu lực

81220 170007601/HSCBMB-HCM 170000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

Còn hiệu lực