STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81221 170005527/HSCBA-HN 170000381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

81222 170005506/HSCBA-HN 170000382/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả

Còn hiệu lực

81223 170005528/HSCBA-HN 170000383/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích dị ứng CLA-1 Luminometer

Còn hiệu lực

81224 170005526/HSCBA-HN 170000384/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

81225 170005525/HSCBA-HN 170000385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực