STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81226 170005451/HSCBA-HN 170000324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cây nâng, vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

81227 170005452/HSCBA-HN 170000325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dùi (Trocar) phẫu thuật

Còn hiệu lực

81228 170005444/HSCBA-HN 170000327/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn

Còn hiệu lực

81229 170005713/HSCBA-HN 170000329/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính trong suốt có gạc

Còn hiệu lực

81230 170005714/HSCBA-HN 170000330/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dán có gạc

Còn hiệu lực